خبر فوری

متاسفانه برای درگاه پرداخت از طرف شرکت ارائه کننده درگاه مشکل فنی به وجود آمده است. در تلاش هستیم در اسرع وقت این مساله را حل نماییم. به تمامی افرادی که قصد ثبت نام در مسابقه را داشته اند نیز اطلاع رسانی خواهد شد تا پس از رفع مشکل، ثبت نام خود را مجدداً انجام دهند.

پس از پیگیری ها مساله درگاه پرداخت مرتفع گردیده است و هم اکنون فرم ثبت نام قعال می باشد.