جشنواره نوآوری و کارآفرینی محصولات و خدمات هوشمند

Iran Smart Cup 2017 – ISC 2017

همایش “پتانسیل‌های کسب و کار دانش بنیان در زمینه شبکه هوشمند برق ایران” برگزار شد

همایش”پتانسیل‌های کسب و کار دانش بنیان در زمینه شبکه هوشمند برق ایران” توسط مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند آب، برق و انرژی پژوهشگاه نیرو با همکاری معاونت پژوهشی این پژوهشگاه روز چهارشنبه مورخ  ۳ خرداد ۹۶ ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن فردوسی برگزار شد.     عنوان سخنرانی نام سخنران توضیحات ارائه سند راهبرد اطلاعت بیشتر دربارههمایش “پتانسیل‌های کسب و کار دانش بنیان در زمینه شبکه هوشمند برق ایران” برگزار شد[…]